Informacija o pokretanju postupka Javne nabavke - usluga osiguranja opreme Agencije za privatizaciju u FBiH za 2020. godinu

Faza postupka:

Pokretanje i tijek postupka

Vrsta postupka:

Izravni sporazum

Procijenjena vrijednost nabave iznos bez PDV-a (KM):

200,00 KM

Odluka o pokretanju postupka nabave -usluga osiguranja opreme