Informacija o pokretanju postupka Javne nabave – usluga kolektivnog osiguranja radnika Agencije za privatizaciju u FBiH za 2020. godinu

Faza postupka:

 

Pokretanje i tijek postupka

 

Vrsta postupka:

 

Izravni sporazum

 

Procijenjena vrijednost nabave iznos bez PDV-a (KM):

 

1.800,00 KM

Odluka  o pokretanju postupka  nabave - usluga kolektivnog osiguranja radnika