Informacija o pokretanju postupka Javne nabave – usluga kasko osiguranja motornih vozila Agencije za privatizaciju u FBiH za 2020. godinu

Faza postupka:

 

Pokretanje i tijek postupka

 

Vrsta postupka:

 

Izravni sporazum

 

Procijenjena vrijednost nabave iznos bez PDV-a (KM):

 

3.000,00 KM

Odluka o pokretanju postupka nabave usluga - kasko osiguranja motornih vozila