Javni poziv za dostavljanje ponuda - za pružanje obrazovnih usluga i usluga stručnog osposobljavanja i usavršavanja