Informacija o pokretanju postupka Javne nabave – Uredski materijal, pribor i drugi potrošni materijal za 2021. godinu

Faza postupka: 

 

Pokretanje i tok postupka

 

Vrsta postupka: 

 

Otvoreni postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma

 

Datum objave obavještenja:

 

07.12.2020.

 

Procijenjena vrijednost nabave iznos bez PDV-a (KM): 

 

17.090,00 KM

 

Obavještenje objavljeno gdje: 

 

Portal Javnih nabava - broj obavještenja 950-1-1-9-3-3/20

Službeni glasnik

 

Preuzimanje dokumentacije:

 

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na Portalu Javnih nabava


Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Uredski materijal, pribor i drugi potrošni materijal

Obavještenje o nabavci usluga oglašavanja - Uredski materijal, pribor i drugi potrošni materijal