Informacija o pokretanju postupka Javne nabave – Goriva za motorna vozila za 2021. godinu

Faza postupka: 

Pokretanje i tijek postupka

 

Vrsta postupka: 

Konkurentski postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma 

 

Datum objave obavijesti:

08.12.2020.

 

Procijenjena vrijednost nabave iznos bez PDV-a (KM): 

12.800,00 KM

 

Obavijest objavljena gdje: 

Portal Javnih nabava - broj obavijesti: 950-7-1-11-3-5/20

 

Preuzimanje dokumentacije:

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na Portalu Javnih nabava


Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - goriva za motorna vozila za 2021. godinu

Obavijest o nabavi goriva za 2021. godinu