Informacija o pokretanju postupka Javne nabavke roba – Goriva za motorna vozila za 2022. godinu

Faza postupka: 

Pokretanje i postupak u toku

 

Vrsta postupka: 

Konkurentski postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma 

 

Datum objave obavijesti:

22.12.2021.

 

Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 

12.800,00 KM

 

Obavijest objavljena gdje: 

Portal Javnih nabava - broj obavijesti: 950-7-1-16-3-4/21

 

Preuzimanje dokumentacije:

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na Portalu Javnih nabavki


Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - goriva za motorna vozila za 2022. godinu

Obavijest o nabavi goriva za 2022. godinu