Informacija o pokretanju postupka Javne nabave – Uredski materijal, pribor i drugi potrošni materijal za 2022. godinu

Faza postupka: 

Pokretanje i postupak u toku

 

Vrsta postupka: 

Otvoreni postupak sa zaključenjem okvirnog sporazuma

 

Datum objave obavijesti:

23.12.2021.

 

Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 

17.090,00 KM

 

Obavijest objavljena gdje: 

Portal Javnih nabavki - broj obavijesti: 950-1-2-20-3-5/21

 

Preuzimanje dokumentacije:

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na Portalu Javnih nabavki


Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Uredski materijal, pribor i drugi potrošni materijal

Obavještenje o nabavci usluga oglašavanja - Uredski materijal, pribor i drugi potrošni materijal