Informacija o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku - Usluga osiguranja opreme Agencije za privatizaciju za 2019. godinu