Informacija o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku – Usluga produženja antivirusnih licenci za 2019. godinu
Na osnovu odluke br:04-14-4/19 direktnim postupkom dodjeljen ugovor firmi QSS d.o.o. Sarajevo 12.02.2019. godine.