Odluka o prihvaćanju prijedloga cijene za pružanje kompjuterskih usluga