Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu - Kasko osiguranja motornih vozila za 2021. godinu