Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu - Usluga osiguranja opreme za 2021. godinu