Odluku o prihvaćanju ponude za pružanje usluga objave u drugim sredstvima informiranja