Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje komjuterskih usluga na bazama podataka i održavanju softvera