Odluka o prihvaćanju ponude za pružanje komjuterskih usluga, održavanje računalne opreme, lokalne mreže i poštanskih usluga