Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu - Usluga osiguranja opreme Agencije za privatizaciju u federaciji BiH za 2022. godinu