Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu - Usluga kolektivnog osiguranja radnika Agencije za privatizaciju u federaciji BiH za 2022. godinu