AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU – HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA DOPUNJENI REGISTAR PREDMETA