IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BIH ZA PERIOD 01. JULI 2006. – 30. JUNI 2007. GODINE