IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2006. GODINU