ANALIZA RAZLOGA I UZROKA NEDOVOLJNOG INTERESA DOMAĆIH I STRANIH INVESTITORA U PROCESU PRIVATIZACIJE SA PRIJEDLOGOM MJERA