IZVJEŠTAJ O KONTROLI IZVRŠENJA OBAVEZA IZ KUPOPRODAJNIH UGOVORA ZAKLJUČENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE SA STANJEM NA DAN 30.6.2009. GODINE