IZVJEŠTAJ O KONTROLI IZVRŠENJA OBAVEZA IZ KUPOPRODAJNIH UGOVORA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE SA STANJEM NA DAN 31.12.2009. GODINE