IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA PRIVATIZACIJE I PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BIH ZA 2011. GODINU IZVOD