DOPUNU REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE „TVORNICA ČELIČNE UŽADI“ FOJNICA