DOPUNU REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE „KTK VISOKO“ VISOKO