DOPUNU REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE KTK VISOKO D.D.