DOPUNU REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE AGROKOMERC D.D. VELIKA KLADUŠA