DOPUNU REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE ŠIPAD EXPORT-IMPORT