33. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBIH
33. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA ODRŽANA 30.10. 2012. GODINE