21. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA APF-a: USVOJEN PLAN PRIVATIZACIJE ZA 2016. GODINU