8. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU
Na 8.sjednici Upravnog odbora održanoj 23.12.2019.godine usvojen je Program rada Agencije za privatizaciju u FBiH sa planom privatizacije za 2020.godinu i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH za 2020.godinu.