OBAVJEŠTENJE O IZVRŠAVANJU PRIVATIZACIJSKIH TRANSAKCIJA

Privatizacijske transakcije će se moći izvršavati samo u prostorijama Agencije za privatizaciju u FBiH, adresa Maršala Tita br.7 Sarajevo u period od 9:00-11.00sati, do daljneg.