OBUSTAVLJANJE PRIVATIZACIJSKIH TRANSAKCIJA

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je od 01.07.2021. godine obustavila izvršavanje privatizacijskih transakcija.

Ovaj postupak je u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i ostvarivaju potraživanja građana u postupku privatizacije po kojem se “potraživanja sa jedinstvenih računa građana mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 3o. juna 2021. godine u visini od 100% od ukupne cijene”.

Agencija za privatizaciju u FBiH je Vladi Federacije BiH koja je predlagač Zakona predložila produženje roka  važenja cerifikata, kojim bi se ponovo omogućilo uspostavljanje prometa sa privatizacijskih računa.