IZVJEŠTAJ O KONTROLI IZVRŠENJA OBAVEZA IZ KUPOPRODAJNIH UGOVORA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE