25. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBIH

(Sarajevo,  22.02.2016. godine) Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH,  usvojio je Izvještaj o realizaciji Programa rada APF  sa Planom privatizacije za 2015. godinu kao i  Finansijski izvještaj Agencije za period  01.01.2015.-31.12.2015. godine.

Ovom prilikom, Upravni odbor je dao podršku inicijativi Agencije za izmjenu zakona kako bi se riješio   problem višestruko upisanih hipoteka na imovini preduzeća  koje onemogućavaju  prodaju imovine po privatizacijskim propisima. Predlažu se  i izmjene Zakona o  agenciji za privatizaciju i Zakon o početnom bilansu preduzeća i banaka  u ciljem bržeg i efikasnijeg povrata potraživanja imovine iz pasivnog podblansa.

Upravni odbor je konstatovao da je Agencija u 2015. godini  racionalno trošila  sredstva i domaćinski se ponašala jer je po svim  stavkama Finansijskog izvještaja došlo do smanjenja  troškova u odnosu na 2014. godinu.