AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FBiH OBUSTAVLJA IZVRŠAVANJA PRIVATIZACIJSKIH TRANSAKCIJA

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine će  od 16:00 sati, 30.6.2017. godine obustaviti izvršavanje privatizacijskih transakcija  u poštama u kojima se obavljaju ove transakcije. Ovaj postupak je  u skladu sa Zakonom o utvrđivanju i ostvarivaju potraživanja građana u postupku privatizacije po kojem se “potraživanja sa jedinstvenih računa građana mogu  koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 3o. juna 2017. godine u visini od 100% od ukupne cijene”.

Agencija za privatizaciju u FBiH naglašava da će, ukoliko Ministarstvo finansija kao obrađivač i Vlada Federacije BiH kao predlagač Zakona, ocijene da je potrebno produžiti rok važenja certifikata  i nakon što Parlament Federacije BiH   prihvati  dalje eventualno  produženje roka važenja cerifikata, ponovo omogućiti uspostavljanje prometa sa privatizacijskih računa.