Obavijest o prodaji - Željezara Zenica 15% udjela u ”Linde Gas BH” d.o.o. Zenica
Željezara “Zenica” d.o.o. Zenica putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, metodom neposredne pogodbe, prodala je u postupku male privatizacije 15% udjela u ”Linde Gas BH” d.o.o. Zenica. Kupac “Linde plin” d.o.o. Celje, Slovenija, zaključio je Ugovor o kupoprodaji sa prodavcem 28.07.2017. godine. Kupoprodajna cijena za predmet prodaje je 428.000,00 KM. Kupac je u skladu sa ugovorom uplatio cijenu.