AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FBIH - ORGANIZOVANI ŠTRAJK
Agencija za privatizaciju u FBiH zbog organizovanog štrajka radnika neće raditi sve do ispunjenja uslova štrajka, te  u tom periodu će biti obustavljene transakcije na jedinstvenim računima građana.