Adresar

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH

Maršala Tita 7, 71000 Sarajevo
TEL: +387 33 586 231,
FAX: +387 33 586 234
apfbih@bih.net.ba
apftbiro@bih.net.ba


View Larger Map

iPhone and Android users:
Ukoliko želite automatski preuzeti naše kontakt podatke, skenirajte ovaj QR code (pomoću neke od aplikacija za čitanje QR codova) i jednostavno spremite kontakt koji Vam se pojavi na ekranu

QR

Kantonalne agencije za privatizaciju