Javna ponuda dionica
 

Broj firmi

Ponuđeni kapital

Upisana potraživanja

Broj dioničara

Jedan PIF većinski dioničar u preduzeću

Više PIF većinski dioničar u preduzeću

Fizičko lice većinski dioničar u preduzeću

Prvi JPD

537

2.445.731.994,71

4.965.032.958,71

30.417

35

73

44

Drugi JPD

157

483.179.605,09

1.002.130.900,04

6.127

0

5

11

Treći JPD

71

703.964.062,38

1.870.086.284,25

18.699

1

0

11

Ukupno

765

3.632.875.662,76

7.837.250.143,00

55.243

36

78

66

APF je objavila tri javna poziva za upis dionica. Svaki javni poziv odvijao se u dva kruga:

Prvi javni poziv:

1. krug od 30.10.2000. do 28.3.2001. godine

2. krug od 16.04.2001. do 30.5.2001. godine

Drugi javni poziv:

1. krug od 15.10.2001. do 13.11.2001. godine

2. krug od 19.11.2001. do 18.12. 2001. godine

Treći (završni) javni poziv:

1. krug od 22.07.2002. do 22.8.2002. godine produžen do 2.9.2002 godine

2. krug od 10.09.2002. do 10.10.2002. godine produžen do 5.11.2002 godine

Provedbom tri javna poziva za upis dionica, okončana je, novembra 2002. godine, masovna privatizacija u FBiH. Ovom metodom privatizirano je 765 preduzeća (djelomično ili u potpunosti) i stvoreni su uvjeti za uspostavljanje nove vlasničke strukture ovih preduzeća.

U procesu privatizacije u Federaciji BiH, certifikate građani mogu koristiti isključivo za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo i to do 30. juna 2019. godine.