Neposredna pogodba

Prodaja neposrednom pogodbom regulirana je Pravilnikom o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe i može se vršiti nakon jednog neuspjelog tendera ili aukcije. Dokumentacija za provođenje neposredne pogodbe priprema komisija u skladu sa propisima po kojima se provodila prethodne neuspjela prodaja.

 Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od od 30 dana, a za predmete male privatizacije ne kraći od 15 dana.

Podnosioci ponuda dužni su uplatiti depozit ili obezbijediti garanciju na ime depozita i uplatiti nepovratnu naknadu za učešće u neposrednoj pogodbi. 

Sa ponuđačima, čije su ponude formalno ispravne, komisija stupa u pregovore koji traju maksimalno 60 dana. U pregovorima svi ponuđači mogu putem neposrednog nadmetanja poboljšavati elemente svojih ponuda.

Komisija, po okončanju pregovora, vrši konačno vrednovanje i na osnovu odobrenja direktora nadležne agencije donosi odluku o proglašenju pobjednika ili odluku o proglašenju neposredne pogodbe neuspješnom.